رینگ لایت Diva Ring Light Super Nova 18Diva Ring Light Super Nova 18


  • همراه با سه پایه قابل تنظیم تا ارتفاع 2.5 متر
  • امکان افزودن پایه نگهدارنده موبایل
  • یک عدد کابل
  • یک عدد رینگ لایت
  • -نور بدون پرش در تصویربرداری (Flicker-free
  • -نور قابل تغییر 10 تا 100 درصد
  • -CRI  بالا ، بیش از 95RA